Alle strandpaviljoens staan weer klaar voor de zomer. Terwijl alle hoop gevestigd is op veel warmte gedurende de komende maanden, wilt u uw koel- en vriesapparatuur daarentegen juist goed koud kunnen houden. Ter voorbereiding op de topdrukte die u hopelijk tegemoet kunt zien, is het van belang om tijdig uw apparatuur te controleren op deugdelijke deurrubbers en hang- en sluitwerk om koudeverlies te voorkomen. Want wie wil nu dergelijke problemen op het moment dat er een lang rij badgasten bij de bar staat om wat 'verkoeling' te bestellen?

Bedrijven waar wij naar tevredenheid mee samenwerken: