Wanneer u bovenstaande aanwijzingen voor het onderhoud nakomt, bieden wij een half jaar garantie op de door ons geleverde afdichtingen.
Op de door ons geplaatste deurrubbers bieden wij tevens een maand garantie op de plaatsing van de afdichtingen. Ingeval u reclamaties heeft, dient u deze binnen 30 dagen schriftelijk (of per email) aan ons te melden.

Bedrijven waar wij naar tevredenheid mee samenwerken: